Kurumsal / About Us

Rekabetin gün geçtikçe zorlaştığı ortamda, uluslararası bir marka olabilmek için sadece imal etmek yeterli değil. Satın alma ve "sahip olma" isteği uyandıran, heyecan yaratan yeni ve farklı çözümler sunabilmek de gerekiyor. Ülkeler, işletmeler veya markalar bazında fiyat ve kalite standartlaştıkça, inovasyon, fark yaratmanın tek bileşeni haline geliyor. Tasarım ise inovasyon aracılığıyla fark yaratmanın temel unsuru olarak ön plana çıkıyor.

Mobilyayı yeniden tanımlayan, mobilya algısını değiştiren ve tasarımla farklılaşan uluslararası bir marka olmayı hedefleyen Mandalino çağa damgasını vuran tasarım kültürünü, orjinal ve yaratıcı uygulamalarla mobilyadaki her ayrıntıya yansıtıyor. Mobilya kültürünü, değerlerini, günümüzün modern ve çağdaş yaşam standartlarına dönüştürürken, ürün tasarımının ötesinde mekân tasarımına da odaklanıyor. Bu hedef doğrultusunda evleri konforlu, son teknolojilerin kullanıldığı, ayrıcalıklı yaşam alanlarına dönüştürüyor. 

Tasarım, yalnızca estetikle ilgili bir kavram olarak yorumlanabilir. Mandalino’ya  göre, iyi bir tasarım inovasyon içermeli, müşterinin farkında olmadığı ek fonksiyonlarla zenginleştirilmiş bir üründe hayat bulmalıdır. AR-GE ile bütünleşmeli, teknolojiden yararlanmalı, bilgi birikimine dayanmalıdır. Özgün, net ve "yalın" olmalı, yeni ve akıllı teknolojiler içermeli, bütünsel ürün konseptine sahip olmalıdır. 

Günümüzde artık, yalnız şirketlere değil, marka ve ürünlere, dolayısıyla da tasarıma yön veren çok önemli bir kavram daha var: Sürdürülebilirlik... Mandalino, yalnız tasarruflu ürünler geliştirmekle kalmıyor, hammaddenin bilinçli kullanımını ve doğaya geri dönüşümünü sağlayan teknoloji yatırımlarıyla, doğal kaynakları koruma sorumluluğunu üretim aşamasından itibaren başlatıyor. Yönetirken de doğal kaynaklara sahip çıkıyor, doğal kaynaklara sahip çıkılmasını talep ediyor. Mandalino’nun kurumsal sorumluluğunun görsel bir yansıması olan “üretimde yenilenemeyen kaynak tüketimini en aza indirmek” felsefesini Yalın Yönetim araçlarıyla sağlamakta, tasarlarken ve yönetirken kaynakları koruma görevini üstlendiğini ifade etmektedir...

Biz, 

  • Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur. 
  • Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimiz, bizi etkileyen konularda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğumuza inanırız. 
  • Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz. 
  • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır. 
  • Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir. 
  • Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, kuruluşumuzun, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Kuruluşumuzun çevreye, kültüre, eğitime ve spora yaptığı katkıların gururunu paylaşırız. 
  • "Yönetişimin" bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Only manufacturing is not enough to become an international brand in today’s global competitive environment, . We have to present new, different, and amasing solutions that stimulate the purchasing and “to have” insticts. As the stabilization of “Cost & Quality standardisation” of brands companies and countries, the innovative approach becomes the uniqe component of “creating difference”. Design creates the difference through innovation stands out as an essential element. 
Redefining and changing the perception of furniture design with differing aims to be an international brand, mandalino marked the era of design culture , by original and creative practices that is reflected in every detail of the furniture. mandalino doesnt only focus on product design but also focuses on living area design by using the latest technologies ,qualified labours  which are transforming the rooms to privileged living areas.

Design, can be interpreted only as a concept related to aesthetics . According to mandalino,  a good design should include innovation ,should enriched with additional functions that the customer is not aware. Should be integrated with R & D , should benefit from technology, should be based on knowledge, should be original , must be “lean” and clear ,should contain new and intelligent technologies, must have a total quality concept .
Not only for companies , brands and products but also design is being directed  via a strong concept, Sustainability ...  mandalino produces with a high knowledge level of saving environment and natural resources. Involved in managing natural resources have quit, are demanding . Which is a reflection of the image of corporate responsibility, mandalino produces , designs and manages the task of protecting the resources that are expressed.
Beside our standart products, we find solutions and produce according to customer demands and projects.

Tasarım & Geliştirme Tasarım & Geliştirme | magicleaves